Zopár videopríspevkov a videoreportáži , ktoré som robil. Moje video môžete nájsť na MojaNitra.sk, Patriot.sk, Profitmedia.sk.

Moja tvorba obsahuje nasledovné video verzie:

Reportáže - s komentárom

Video je nosnou časťou, buď tvorí samostatný príspevok alebo článok obsahuje len základné informácie. Ide o spojenie komentára a rozhovoru s výslednou informačnou hodnotou.

Reportáže - bez komentára

Komerčné video

Relácie